Lesprogramma Eendenkooien

Stichting Erfgoed & Publiek is gevraagd om een plan uit te werken voor publiekstoepassingen bij de circa 30 eendenkooien die deelnemen in het grootschalig restauratieproject van het Waddenfonds.

Na een aantal voorstellen koos Landschapsbeheer Friesland voor een kwalitatief hoogwaardig educatief programma ontwikkelen voor het primair onderwijs in combinatie met de opzet en uitvoer van een communicatieplan. Binnen het daarvoor gestelde budget vanuit de begroting schrijven we een plan om het lesprogramma Eendenkooien onder de aandacht te brengen bij het primair onderwijs. We gaan hierbij uit van goede ervaringen uit soortgelijke projecten en trajecten.

Kooiker ambacht in beeld
Voor het onderwijsprogramma brengen we het ambacht van de kooiker in beeld. De insteek voor het educatieprogramma zal te vergelijken zijn met een aflevering van het klokhuis. Het ambacht wordt in beeld gebracht met videotechnieken.

Borging
Dit plan biedt een groot stuk van de borging die het restauratieproject zoekt. Goed beheerd en onderhouden vanuit een duurzame partner zoals Stichting Eendenkooi of in opdracht door stichting Erfgoed & Publiek.

Wanneer beschikbaar voor het basisonderwijs?
De verwachting is dat na de zomer van 2018 het lesprogramma te volgen is door groep zeven en acht in het basisonderwijs

Weten wanneer je kunt boeken?Hou mij op de hoogte