Samenwerkings partners

Stichting Erfgoed & Publiek werkt samen op provincie- en erfgoedbreed niveau. Samen kunnen we iets bereiken dat individueel niet mogelijk is, dat past bij de behoefte van het publiek met doorontwikkeling in de jaren erna. Met wie hebben we contact en werken we samen? Hieronder een overzicht.