Disclaimer

Aansprakelijkheid
Stichting Erfgoed & Publiek behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud van erfgoedpubliek.nl aan te passen of onderdelen te wijzigen zonder daarover aan u melding te hoeven doen.

Stichting Erfgoed & Publiek spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Erfgoed & Publiek.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Erfgoed & Publiek.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.