Brochure brandblusmiddelen voor erfgoed

Als er ondanks alle preventieve maatregelen toch ergens brand uitbreekt telt elke seconde. Alarmeer meteen de brandweer, maar weet dat het gemiddeld 8 minuten duurt voordat deze arriveert. Het is dan ook van belang om, in afwachting van de brandweer, op de juiste manier te blussen.

Noodzakelijk is om voldoende geschikte handbrandblussers in het gebouw te hebben. Door een beginnende brand snel te blussen kan een cultuurhistorisch waardevol voorwerp of gebouw vaak nog worden gered. Het is van belang om er snel achter te komen welk materiaal er brandt, want dat bepaalt welk soort brandblusser je moet gebruiken. Bluswater kan bijvoorbeeld veel schade aan cultureel erfgoed veroorzaken, maar met andere blusstoffen kan dat nog veel ernstiger uitpakken. Het is afwegen welke brandblusser het meest geschikt is om de betreffende brand mee te blussen en daarbij waarschijnlijk de minste vervolgschade veroorzaakt.

Voor welke brandblusser moet je kiezen en wanneer? De handreiking brandblusmiddelen voor erfgoed van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed geeft je een goed inzicht in de verschillende soorten brandblussers en geeft aan welke het meest geschikt zijn bij cultureel erfgoed.

 

Foto: Foto Twitter / Thomas Pleeging