Advies over digitaal erfgoed? Vraag het onze digitaal-erfgoed-coach

03 juli 2019 Collectie Kennis delen Netwerken

Heb je vragen over het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van de digitale collectie van jouw instelling? Dan kan je vanaf nu terecht bij onze collega Nynke Kuipers, digitaal-erfgoed-coach Fryslân. Het steunpunt wordt ondersteund vanuit Stichting Erfgoed & Publiek, in samenwerking met Museumfederatie Fryslân.

Iedere provincie krijgt een dergelijke digitaal-erfgoed-coach. Deze coaches maken deel uit van een netwerk van ondersteuning dat erfgoedmedewerkers in het hele land (vrijwilligers en betaalde krachten) helpt met advies en praktische tips bij het werken volgens de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

De twaalf coaches werken vanuit de provinciale erfgoedsteunpunten, die verenigd zijn in het Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland (OPEN). Medewerkers uit alle erfgoedsectoren (archief, bibliotheken, media/AV, musea en wetenschap) kunnen gebruikmaken van de steunpunten.

De coaches en de andere activiteiten op het gebied van training en ondersteuning zijn een initiatief van samenwerkende partijen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Door deskundigheidsbevordering enerzijds en het beschikbaar stellen van voorzieningen (tools, software, kennisproducten etc) anderzijds werken we samen aan het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van ons digitale geheugen.

Nynke: “Ik ga graag samen aan de slag om Friese verhalen en erfgoed digitaal beschikbaar te maken voor elkaar, met elkaar. Hoe kan ik jouw organisatie daarbij helpen?”