Eerste basisschool volgt lesprogramma van Friese kastelen

28 maart 2017

Vrijdag 31 maart 2017 volgt de eerste basisschool het educatieprogramma Stins! bij één van de staten en stinzen in Fryslân. Het is voor het eerst dat meerdere staten en stinzen gezamenlijk een lesprogramma opzetten en aanbieden voor basisscholen in heel Fryslân. Landschapsbeheer Friesland, Keunstwurk, Stichting Staten en Stinzen, Steunpunt Monumentenzorg, Museumfederatie Fryslân en Stichting Erfgoed & Publiek bundelden expertises bij het ontwikkelen van het educatieprogramma Stins! voor de hele basisschoolperiode. Het lesprogramma is nu al boekbaar via erfgoed-onderwijs.frl. Vanaf september 2017 kunnen alle basisscholen de Friese kastelen bezoeken.


Basisschoolkinderen gaan actief met het thema buitenhuizen aan de slag, zowel in de klas als tijdens een bezoek aan de state of stins. Het doel van dit educatieprogramma is om jeugd enthousiast te maken voor de historische buitenplaatsen, want de kinderen van nu zijn de volwassenen en de beslissers van de toekomst. De digitale leskist en uitgebreide handleiding zorgen er voor dat leerkrachten weinig voorbereidingstijd nodig hebben.
Het voorjaar is de beste tijd van het jaar voor het volgen van dit educatieprogramma. Op dit moment staan namelijk alle Stinzenplanten in bloei. Bijvoorbeeld: krokkussen, sneeuwklokjes en wilde narcissen. Dat maakt het bezoek aan een state of stins nog leuker!

Momenteel bieden twee staten en één stins het lesprogramma aan.

  • De Schierstins in Veenwouden voor groep 5 en 6.
  • Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden voor groep 1 en 2.
  • Dekema State in Jelsum voor groep 1 t/m 8.

 

Kijk voor het volledige lesprogramma op www.Erfgoed-onderwijs.frl