Erfgoed-onderwijs.frl online

19 april 2016 Educatie

15 april 2016 is de website erfgoed-onderwijs.frl gelanceerd in Museum Dokkum. Er zijn nu al meer 45 kwalitatieve lesprogramma’s van erfgoedinstellingen in Fryslân aangemeld!

De website is een initiatief van het Fries Educatief Platform en Museumfederatie Fryslân en is bedoeld om kwalitatieve lesprogramma’s over cultureel erfgoed bij erfgoedinstellingen in Fryslân overzichtelijk en makkelijk vindbaar te maken voor het Primair Onderwijs.

Leerkrachten van basisscholen vinden er lesprogramma’s van musea en andere erfgoedinstellingen voor kinderen in alle groepen. Hoe komt het bijvoorbeeld dat de Oldehove scheef staat? Het Historisch Centrum in Leeuwarden geeft leerlingen antwoord op deze vraag door middel van een programma over de geschiedenis van de toren en de stad.
In museum Joure stappen kinderen in de tijdmachine en gaan ze aan de slag met oude ambachten binnen het museum. Vanuit de vragen ‘Wordt het vak nog steeds zo uitgeoefend?’ en ‘Welke uitvindingen zijn gedaan om een techniek eenvoudiger te maken?’ gaan de leerlingen in groepjes door het museum.
Het gehele aanbod op de site is gecontroleerd op kwaliteit en past bij de moderne onderwijsrichtlijnen. De schoolgroepen kunnen op elk gewenst moment aangemeld worden voor het programma, de aanmelding gaat rechtstreeks naar de betreffende erfgoedinstelling.