Erfgoedorganisaties in Fryslân gestart met verbeteren van data

25 juni 2024 Collectie Kennis delen Projecten

Heb je in je collectie-registratiesysteem tikfouten, ontbrekende informatie of verouderde gegevens? In 2024 zijn acht datawerkplaatsen gestart vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed. Zij ondersteunen organisaties bij het aanbrengen van verbeteringen met behulp van technologie. Sinds april is er ook een datawerkplaats in Fryslân. 19 juni was de officiële kick-off bijeenkomst met onder andere een lezing over de bijna vergeten Watersnood van 1825 door prof. Dr. Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Tijdens de kick-off werden mensen enthousiast over het thema en het verbeteren, verbinden en verrijken van erfgoeddata.  

Vanuit de Datawerkplaats in Fryslân krijgen instellingen advies over het opschonen, verbeteren en verrijken van hun data. “Dit doen we door zowel persoonlijk advies te geven en door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten”, vertelt Marina van de Ploeg, datacleaner van Stichting Erfgoed & Publiek. “Daarnaast willen we ook een aantal producten maken in samenwerking met andere organisaties. Bijvoorbeeld een platform gebaseerd op Linked Open Data over de watersnood van 1825”.

Werken rondom een thema
Dit jaar is de datawerkplaats ingericht om op twee manieren ondersteuning te bieden. Allereerst wordt er gewerkt rondom een thema. De komende maanden zal data worden opgeschoond, worden verrijkt en worden verbonden met andere erfgoedcollecties rondom de bijna vergeten watersnood van 1825. Volgend jaar, in februari 2025, is het tweehonderd jaar geleden dat deze ramp plaatsvond. Veel organisaties hebben erfgoed dat gerelateerd is aan die watersnood, maar het is versnipperd geraakt. “In samenwerking met de digitaal erfgoedcoach gaan we dit jaar in gesprek met hen om te kijken hoe we die collecties aan elkaar kunnen verbinden, hoe we de data rondom dit thema kunnen opschonen en misschien zelfs ook wel kunnen verrijken”.  Daarnaast is de datawerkplaats er ook voor andere erfgoedorganisaties die hun datakwaliteit willen verbeteren.