Noordelijke netwerkdag oorlogsbronnen op maandag 28 mei 2018

01 mei 2018 Netwerken

Op maandag 28 mei a.s. wordt een bijzondere Noordelijke netwerkdag georganiseerd door Netwerk Oorlogsbronnen, St. Musea en herinneringscentra 40-45 en NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies. Zij doen dit in nauwe samenwerking met het Fries Verzetsmuseum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en St. Oorlogs- en Verzetsmuseum Groningen; dit alles in het kader van het Jaar van Verzet 2018.

Locatie: Fries Verzetsmuseum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden

Deelname is kosteloos, aanmelding verplicht vóór maandag 21 mei vai het aanmeldformulier op de website van oorlogsbronnen.

Programma:

10.30 – 11.00 uur Registratie met koffie & thee

 

11.00 – 11.15 uur Welkom door dagvoorzitter Hans Groeneweg, conservator, Fries Verzetsmuseum
Korte introductie over

 • Platform WO2/Jaar van Verzet door Fred de Graaf, voorzitter SMH 40-45
 • Netwerk Oorlogsbronnen door Puck Huitsing, programmadirecteur NOB

 

11.15 – 12.00 uur Parallelle sessies (u kunt er één kiezen)

 1. De Personenportal WO2 door Lizzy Jongsma, ICT projectmanager NOB
  Een presentatie van de intranetdienst Personenportal WO2 die door NOB in samenwerking met zo’n vijftien organisaties wordt ontwikkeld.
 2. Onderduikkaarten online: hoe zet je een collectie om in informatie? door Otto Kuipers en Hans Laagland, Tresoar
  In een duo-presentatie vertellen Otto Kuipers (projectleider van ‘Ondergedoken in Fryslân’) en Hans Laagland (informatiearchitect Tresoar) over de stand van zaken rond de themawebsite www.ondergedokeninfryslan.nl en de rol van Redbot (www.redbot.frl) in deze case.
 3. De thesaurus van kamp Westerbork door Bas Kortholt, onderzoeker HC Kamp Westerbork
  Bas Kortholt laat zien dat de geschiedenis (en daarmee de collectie) van kamp Westerbork breder is dan de Tweede Wereldoorlog. Dit heeft consequenties voor de thesaurus.

 

12.00 – 12.15 uur Plenair: Nieuwsflits

Interactieve nieuwsflits met nationaal en regionaal nieuws.

 

12.15 – 13.00 uur Lunch

 

13.00 – 14.30 uur Parallelle workshops (u kunt er één kiezen)

 1. Het Oorlogsbronnenspel met Anna van der Molen, coördinator OVCG
  De tien miljoen bronnen in de WO2-zoekmachine Oorlogsbronnen.nl vormen duizenden afzonderlijke – en toch ook weer met elkaar verbonden – verhalen. Maar hoe lastig is het om al die losse documenten, foto’s en gegevens met elkaar te koppelen? Dat blijkt als we samen uit een hoop bronnen, verhalen rond gebeurtenissen en personen in het Groninger verzet reconstrueren (max. 36 deelnemers).
 2. Gelaagde verhalen op een historische plek en in de klas met Christel Tijenk, coördinator educatie, HC Kamp Westerbork en Bettie Jongejan, coördinator Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden
  Christel en Bettie nodigen u uit om samen met hen te verkennen hoe culturele diversiteit ingezet kan worden om krachtige verbindingen te maken tussen verschillende doelgroepen en het WO2 verleden. Inzet van deze hands-on verkenning: hun praktijkervaring met anders-dan-andere rondleidingen op locaties en in de klas en uw wens om gelaagdheid aan te brengen in uw verhaal rondom WOII (max. 30 deelnemers).
 3. Open data WO2 met Janneke Jorna, collectiespecialist NOB, en Maarten Zeinstra, adviseur auteursrecht en technologie, Kennisland
  Maarten praat u bij over auteursrecht gericht op de erfgoedsector. Janneke laat vervolgens een aantal praktijkvoorbeelden uit het WO2 Open data depot project zien (max. 30 deelnemers).

 

14.30 – 14.45 uur Pauze met koffie & thee  

 

14.45 – 15.30 uur Plenair: Regio aan het woord

 • Atlantikwall Waddengebied door Kees Terwisscha van Scheltinga, Schrijfburo
 • Stelling De Beetse door Jochem Abbes, Gemeente Westerwolde
 • Ferhalen te Plak door Mirjam Pragt, Museumfederatie Fryslân en Stichting Erfgoed & Publiek
 • Kazemattenmuseum Kornwerderzand door Ruurd Gaastra, Kazemattenmuseum
 • Portretje Vrijheid door Hans Groeneweg, Fries Verzetsmuseum

 

15.30 – 15.45 uur Afsluiting middaggedeelte en introductie NIOD programma

 

15.45 – 16.15 uur Pauze met lichte versnapering

 

16.15 – 17.30 uur NIOD café over Feit of Fietie in Fries verzet o.l.v. Geart de Vries, directeur Historisch Centrum Leeuwarden

Gasten zijn: Hinke Piersma, Erik Somers en Frank van Vree, onderzoekers NIOD

 

17.30 – 18.00 uur Afsluiting door Frank van Vree, directeur NIOD