Ondertekening manifest Netwerk Digitaal Erfgoed

02 oktober 2018 Collectie Kennis delen Netwerken

Op maandag 1 oktober 2018 hebben tien erfgoedorganisaties de primeur gehad om het nieuwe manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed te onderschrijven. Namens Stichting Erfgoed & Publiek heeft directeur Mirjam Pragt getekend. Doel? Gezamenlijk zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitale erfgoedinformatie, volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Manifest
Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft het manifest opgezet met als uitgangspunt dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Gezamenlijk kan gezorgd worden voor dat meer mensen op een makkelijkere manier digitaal erfgoed kunnen gebruiken en beleven. Door het manifest te tekenen laten organisaties zien dat ze deze overtuiging delen.

Gister is het manifest getekend als afsluiting van de gezamenlijke werkconferentie van OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen) en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Provinciale instellingen vervullen een belangrijke rol in het netwerk als knooppunt richting de regionale achterban van instellingen. Tijdens de conferentie spraken zij dan ook over de invulling van de rol als ‘digitaal knooppunt’.

Het manifest is ondertekend door Museumfederatie Fryslân, Stichting Erfgoed & Publiek, Batavialand, Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoedpartners, Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.
Wilt u als organisatie ook aansluiten bij dit groeiende netwerk? Dat kan door het manifest te ondertekenen!