Terpen in Fryslân digitaal beleven!

23 februari 2023 Projecten
Logo Netwerk Digitaal Erfgoed

De archeologische steunpunten in het terpen gebied van Noord-Friesland worden het komende jaar heringericht, musea in Bolsward en Dokkum zijn aan de slag met een presentatie over terpen en het terpengebied, maar online valt nog een slag te slaan. Juist vanuit het veld is al geruime tijd belangstelling om de kennis over Terpen beter onder het publiek te brengen. Stichting Erfgoed & Publiek gaat zich daarom richten op digitale publiekstoepassingen over terpen te versterken.

Deze terpenwebsite is bedoeld voor de inwoners van het gebied, maar ook voor educatie, onderzoek en de echt geïnteresseerde toerist. De website zal collectie uit Friesland bevatten, collecties van elders, verhalen en informatie voor werkstukken. Het provinciale dataplatform, dat in ontwikkeling is, vormt hiervoor een belangrijk basis.

De topstukken uit de terpencollectie zullen van een publieksvriendelijke beschrijving worden voorzien. Daarnaast wordt er crowdsouring ingezet voor educatieve doeleinden. Hoe mooi is het als middelbare scholieren hun eigen interpretatie van dit uniek stukje erfgoed kunnen delen? Want wat vinden zij topstukken? En hoe beschrijf je deze dan?

Met de steun van Netwerk Digitaal Erfgoed is er een projectplan uitgewerkt en een projectgroep samengesteld. Samen met de digitaal erfgoedcoach en de verschillende deelnemende organisaties, waaronder GroenDoen, gaan we de komende tijd aan de slag om uitvoering te geven aan dit projectplan.