Erfgoedvrijwilligers in beeld

Een klokkenmaker aan het werk

Erfgoedvrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor het beheren, behouden en uitdragen van het erfgoed. Tot recentelijk ontbrak nog een (cijfermatig) inzicht in het aantal en in het profiel van de vrijwilligers die in Nederland in de erfgoedsector actief zijn. Een nieuw onderzoek, uitgevoerd in 2023 door Pon & Telos en Pyrrhula Research Consultas in opdracht van OPEN, brengt hier verandering in.

Dit onderzoek is onderdeel van het landelijke ‘Erfgoedvrijwilliger‘ project, waar Stichting Erfgoed  & Publiek aan mee werkt. Het onderzoek is zowel landelijk als per provincie uitgevoerd. Hieronder vind je het landelijke rapport en het rapport over Fryslân. Op de foto zien we vrijwilliger Freerk aan het werk met Friese Klokken in Museum Joure.

Landelijk onderzoek Erfgoedvrijwilligerspublicatie openen
Deelonderzoek Erfgoedvrijwilligers Fryslânpublicatie openen