Bestuur

Tom van Mourik

Voorzitter stichting | waarnemend burgemeester van Smallingerland

Dirk van der Bij

Penningmeester | Accountant

Adrie Warmenhoven

Secretaris | Directeur Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

Afke Draijer

Bestuurslid | Directeur-bestuurder Monumentenwacht Noord & Oost Nederland