Missie & visie

Onze missie
Wij willen inwoners en bezoekers cultureel erfgoed in Fryslân laten ervaren. Dit doen we door activiteiten te ontplooien die voor organisaties in het cultureel erfgoed een stap vooruit is, waarbij we streven naar borging van die kwaliteitsverbetering.

We creëren en onderhouden een netwerk, initiëren, ontwikkelen en coördineren in samenwerking met erfgoedinstellingen, ondernemers en geïnteresseerden projecten op het gebied van erfgoed en publiek en delen kennis op het gebied van publiek & educatie, marketing & communicatie en collectie- & informatiebeheer.

Onze visie
Mensen zijn nieuwsgierig naar veranderingen die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden in de eigen omgeving of de omgeving die je als toerist bezoekt. Bijvoorbeeld veranderingen binnen de eigen familie in voorgaande generaties, of in de wijken of gebieden waarin we wonen. Ontwikkelingen op het gebied van het ervaren en delen van dit soort levende erfgoed volgen zich in hoog tempo op. Online toepassingen in combinatie met het verhaal op de plek vormen de ervaring. Met verrassende partners zetten we ons in voor het vertellen van verhalen op de juiste plekken aan gerichte doelgroepen. Op innovatieve, ondernemende en duurzame wijze.

Roerend erfgoed (collecties) en publiek zijn de kernbegrippen voor onze stichting, aangevuld met immaterieel erfgoed (o.a. verhalen, oko in Friese taal, gebruiken) bij materiaal erfgoed. De verhalen zijn in instellingen, maar ook zeker daarbuiten voor verschillende doelgroepen te presenteren. Samenwerken op provincie- en erfgoed breed niveau staat hierbij centraal. Samen kunnen we dingen bereiken die individueel niet mogelijk zijn.