Archeologische Steunpunten TerpEnLand gaan op de schop

23 februari 2023 Projecten
Zodenhuis in aanbouw

TerpEnLand is een samenwerking tussen de Archeologische Steunpunten van Wijnaldum, Firdgum, Oude Bildtzijl en Hegebeintum. De Steunpunten omvatten exposities met archeologische vondsten en zijn ruim twintig jaar geleden opgericht.

Vorig jaar is in Hegebeintum het eerste vernieuwde Steunpunt geopend in het al net zo nieuwe bezoekerscentrum onderaan de terp. De expositie won prompt de Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving 2021. Het inrichtingsteam achter de expositie zal in 2023 ook de andere drie Steunpunten aan gaan pakken. Er komen nieuwe exposities met moderne vitrines en nieuwe verhalen over bijzondere lokale archeologie, met daarbij meer aandacht voor kinderen en educatie. Bovendien worden de afzonderlijke Steunpunten meer met elkaar verbonden en wordt er gezocht naar meer samenwerking met andere ondernemers in de regio. Van de gouden mantelspeld van Wijnaldum tot het zodenhuis te Firdgum en van het verhaal van het ontstaan van Het Bildt in Oude Bildtzijl naar het verhaal rondom vroegmiddeleeuwse grafvelden in Hegebeintum. Wie straks een reis maakt langs de Steunpunten, maakt echt kennis met de archeologie langs het Wad.

Het traject van fondsenwerving voor de vernieuwing van de drie Steunpunten langs de Friese waddenkust heeft ruim drie jaar geduurd. Dankzij incidentele subsidies van de provincie Fryslân, de gemeente Waadhoeke en de gemeente Harlingen heeft samenwerkingsverband TerpEnLand nu het benodigde bedrag bij elkaar. De verbouwing van de Archeologische Steunpunten gaat in het voorjaar van 2023 van start.

Logo TerpEnLand