Winnaars ‘Beste erfgoededucatieproject van Fryslân’ 2015

25 januari 2016
IMG_0111 Foto Eline Kooistra

Erfgoededucatieproject ‘De Bok’ van basisschool De Lamer in Oldelamer
Onderduikersboot ‘De Bok’ die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verzet tijdens de tweede wereldoorlog in de regio staat centraal. Het gaat over oorlog, angst, vrijheid en bevrijding, niet alleen als onderwerp om te behandelen in de klas maar ook als ervaring. De kinderen hebben hieraan gewerkt door zelf verhalen en gedichten te schrijven, door het luisteren naar verhalen over verzet van ouderen, door het bezoeken van verzetsmonumenten en door het werken aan een eigen monument voor ‘De Bok’ en een openluchtspel.

Erfgoededucatieproject ‘Woest Water’ van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek
Leven met water en de strijd tegen water, daar draait het om in Woest Water. Terpen, dijken, overstromingen en draaikolken komen aan bod in dit uitgebreide lesprogramma. Aan de hand van een leskist en digipakket in combinatie met een rijk geïllustreerd werkboekje voor de leerlingen en een docentenhandleiding gaan de leerlingen aan de slag met het thema water.

Naast de eerste prijs zijn er twee tweede prijzen uitgereikt, wederom voor een basisschool en een erfgoedinstelling. Basisschool de Riemsloot met het project ‘Grenzeloos en zoo’ en het Fries Verzetsmuseum met het project ‘1945 – 2015: Fryslân 70 jier Frij!‘ zijn de winnaars.

OBS De Riemsloot
Gedurende het hele schooljaar laat de school zich niet tegenhouden bij de grens, maar gaan alle leerlingen hun eigen grenzen zo ver mogelijk verleggen bij beeldende kunst, taal, drama, muziek, theater en dans. De aanleiding van het project ‘Grenzeloos en zoo’ zijn de rijksmonumenten die langs de grens van Drenthe en de Stellingwerven staan, de zogenaamde grenspalen.

Fries Verzetsmuseum mede namens Kunstkade, Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden
1945-2015: Fryslân 70 jier frij! laat leerlingen zien dat de sporen van de oorlog dichtbij te vinden zijn, in de eigen omgeving en die via Leeuwarden en Friesland naar veraf in de wereld leiden en die ten slotte weer terugvoeren naar de belevingswereld van de leerling.

De derde prijs is gewonnen door het Jopie Huisman Museum met ‘Jopies koffer met kunst’ en de Daltonschool Sint Jozef met
‘project Lemmer’.