Lesprogramma Stins!

Stins!

In samenwerking met Steunpunt monumentenzorg, Stichting Staten&Stinzen, Keunstwurk, landschapsbeheer Friesland en Museumfederatie Fryslân is het lesprogramma Stins! opgezet. Deelnemende staten of stinzen zijn:

  • Dekema State in Jelsum,
  • Keramiekmuseum Princessenhof in Leeuwarden
  • De Schierstins in Veenwouden.

 

Stins is een lesstof vervangend programma over het leven in en rond staten en stinzen in Friesland. Het programma is geschikt voor onder- midden en bovenbouw van het Primair Onderwijs. Voor elke bouw zijn er werkboekjes, is er een docentenhandleiding en een uitgebreide digitale leskist. Kinderen gaan actief met het thema aan de slag, zowel in de klas als bij een bezoek aan de stins of state. Vanaf september 2017 is het lesprogramma beschikbaar.

Meer weten over Stins! ?Ga naar erfgoed-onderwijs.frl