Wat doen wij

Stichting Erfgoed & Publiek creëert en onderhoudt een netwerk en samen initiëren, ontwikkelen en coördineren we projecten op het gebied van erfgoed en publiek, die bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed. Hier vind je een overzicht van deze bijeenkomsten, projecten en activiteiten.

Stins!

Lesprogramma Stins!

Educatie Projecten

In samenwerking met Steunpunt monumentenzorg, Stichting Staten&Stinzen, Keunstwurk, landschapsbeheer Friesland en Museumfederatie Fryslân is het lesprogramma Stins! opgezet. Deelnemende staten of stinzen zijn: Dekema State in Jelsum, Keramiekmuseum Princessenhof in […]

Lees verder

Terpenland erfgoededucatie

Educatie

Stichting Erfgoed & Publiek is gevraagd om de drie Archeologische Steunpunten van Terpenland in Firdgum, Wijnaldum en Hogebeintum te ondersteunen bij het ontwikkelen van meerdere educatieve programma’s gebaseerd op een gezamenlijk […]

Lees verder

Ferhalen te plak

Projecten

Locatie-bevrijdingsverhalen in Friesland Friesland krijgt in 2021 zeven bijzondere locatieverhalen in de buitenlucht; ferhalen te plak. Verspreid over de provincie worden op zeven openbare plekken verhalen ontsloten met een paneel […]

Lees verder

Website Erfgoed-Onderwijs.frl

Educatie Marketing & communicatie Projecten

In april 2016 is de website Erfgoed-Onderwijs.frl gelanceerd. De website is een initiatief van het Fries Educatief Platform, Museumfederatie Fryslân en Stichting Erfgoed & Publiek, bedoeld om kwalitatief hoogwaardig educatief aanbod […]

Lees verder

Nieuwsbrief voor Erfgoed-onderwijs.frl

Educatie Kennis delen Marketing & communicatie

15 april 2016 is de website erfgoed-onderwijs.frl gelanceerd in Museum Dokkum. Er zijn al meer 50 kwalitatieve lesprogramma’s van erfgoedinstellingen in Fryslân aangemeld. De website is een initiatief van het Fries […]

Lees verder
OD Leeuwarden-Bullepolder

Publieksmonitor Archeologie

Vrijdag 01 april 2016 275 dagen Kennis delen Marketing & communicatie

Waar wonen de mensen die een bezoekje brengen aan de Friese Archeologische Steunpunten? Zijn het toeristen of mensen uit de buurt? Waarom bezoeken ze het Steunpunt? Door je publiek te leren […]

Lees verder

Lesprogramma De Eendenkooi

Over onbekende parels in een wereldberoemd landschap Ze zijn als groene oases in het open Nederlandse kustlandschap: eendenkooien. Prachtige stukjes natuur waar kooikers al eeuwenlang een bijzonder ambacht uitoefenen. Toch […]

Lees verder
archeologie Fryslân

Ondersteuning Archeologische Steunpunten

Netwerken Projecten

Verspreid over de Provincie Fryslân zijn in de afgelopen twee decennia 10 Archeologische Steunpunten ingericht met kleine tentoonstellingen waarin een lokaal thema wordt belicht. Hoewel deze thema’s vaak van toepassing […]

Lees verder