Publieksmonitor Archeologie

01 april 2016 275 dagen
OD Leeuwarden-Bullepolder

Waar wonen de mensen die een bezoekje brengen aan de Friese Archeologische Steunpunten? Zijn het toeristen of mensen uit de buurt? Waarom bezoeken ze het Steunpunt? Door je publiek te leren kennen kun je je activiteiten beter laten aansluiten. Op 5 april 2016 was de aftrap van de Pilot Monitor Archeologiepubliek Fryslân. De vier Steunpunten van het samenwerkingsverband Terpenland (Wijnaldum, Firdgum, Oude Bildtzijl en Hegebeintum) doen mee aan deze pilot en zullen een heel seizoen lang vragenlijsten uitdelen aan hun bezoekers. Het onderzoek is een initiatief van Stichting Erfgoed & Publiek die ondersteund met de onderzoeksopzet en de analyse van de gegevens. Begin 2017 verwachten we het rapport met de onderzoeksresultaten te presenteren.

 

 

  • Datum:01 april 2016 - 31 december 2016