Ondersteuning Archeologische Steunpunten

archeologie Fryslân

Verspreid over de Provincie Fryslân zijn in de afgelopen twee decennia 10 Archeologische Steunpunten ingericht met kleine tentoonstellingen waarin een lokaal thema wordt belicht. Hoewel deze thema’s vaak van toepassing zijn op een wat groter gebied, bevindt een steunpunt zich op karakteristieke plek waar een bepaald thema duidelijk tot uitdrukking komt. De Archeologische Steunpunten zijn meer dan alleen tentoonstellingen: door het organiseren van activiteiten brengen zij vrijwilligers, wetenschappers en inwoners – van jong tot oud – bij elkaar.

Vanaf 2015 begeleidt en adviseert Stichting Erfgoed & Publiek de Archeologische Steunpunten bij zowel hun publiekstaak als op archeologisch inhoudelijk vlak. De Archeologische Steunpunten kunnen er terecht voor zowel basisondersteuning als extra ondersteuning bij specifieke onderwerpen.

Meer weten over archeologie?www.Archeologie.frl

 

Basisondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit structurele ondersteuning die continu is. Sinds 2015 is Museumfederatie Fryslân het eerste aanspreekpunt voor de Archeologische Steunpunten. De steunpunten kunnen hier met al hun vragen terecht op het gebied van publieksbereik, educatie, tentoonstellingen, bruiklenen, inhoudelijke archeologische zaken en de organisatie van archeologische activiteiten.

Daarnaast valt ook de actualisering en het onderhoud van deze website onder de basisondersteuning, evenals de structurering van de verkoop van de themaboeken, waar op dit moment aan wordt gewerkt. Verder organiseert Museumfederatie Fryslân jaarlijks een bijeenkomst voor alle Archeologische Steunpunten, om het netwerk op het gebied van archeologie in Fryslân te onderhouden en te versterken.

Om planmatige werkzaamheden efficiënt en effectief in te kunnen zetten, wordt er in 2015 gewerkt aan het opzetten van een koepelorganisatie voor de Archeologische Steunpunten. Deze koepelorganisatie, waarin afgevaardigden van alle steunpunten zitten, heeft als doel te gaan fungeren als paraplu waaronder allerlei gezamenlijke initiatieven opgezet kunnen worden. Museumfederatie Fryslân zal deze koepel ondersteunen en faciliteren.

Extra ondersteuning bij specifieke onderwerpen

Uit de basisondersteuning vloeien een aantal punten voort die betrekking hebben op specifieke onderwerpen en steunpunten. Museumfederatie Fryslân kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van plannen voor de actualisering van presentaties, een betere bewegwijzering en andere specifieke lange termijnwensen van steunpunten.

Concrete plannen voor bovengenoemde zaken worden altijd in overleg met de Provincie opgesteld. Dit geldt ook voor de onderwerpkeuze en de inhoudelijke invulling van de steunpunten. Ook de prioriteitstelling van de actualisering wordt in overleg met de provincie uitgewerkt.