Terpenland erfgoededucatie

Stichting Erfgoed & Publiek is gevraagd om de drie Archeologische Steunpunten van Terpenland in Firdgum, Wijnaldum en Hogebeintum te ondersteunen bij het ontwikkelen van meerdere educatieve programma’s gebaseerd op een gezamenlijk uitgangspunt.

Twee onderwerpen in beeld
Vanuit de twee onderwerpen: ‘de strijd tegen het water’ en ‘permanente bewoning’ bouwen de educatieve vrijwilligers per Archeologisch Steunpunt een basis voor het onderwijsprogramma op. Deze basis vormt de introductie van het lesprogramma, waarna elk steunpunt het programma verbind aan haar eigen unieke situatie en verhaal. Professionals van Stichting Erfgoed & Publiek ondersteunen en adviseren de vrijwilligers bij de ontwikkeling van hun onderwijsprogramma’s.

 Borging
De vrijwilligers werken aan de eigen professionaliteit op het gebied van erfgoededucatie. Na afloop van het traject beheersen vrijwilligers in alle deelnemende Archeologische Steunpunten methoden en kennis om bestaande programma’s te verbeteren of kwalitatief sterke nieuwe programma’s te maken.